Levering in geheel Nederland, Duitsland en België. offerte aanvraag button

EPAL (Euro-Pallets)

 

Legale productie en reparatie van EPAL/EURO-pallets is voorbehouden aan bedrijven met een door EPAL afgegeven licentie.

Ontstaan van EPAL

Om transport per trein te vergemakkelijken is er medio vorige eeuw een standaard pallet ontwikkeld, die door zijn afmetingen makkelijk in wagons te plaatsen is. Deze pallet is ontwikkeld door een vereniging van internationale spoorwegen, UIC (Union Internationale des Chemins de fer) genaamd en werd EUR-pallet gedoopt.

De EUR-pallets maakt deel uit van een palletpool, waarin zij worden uitgewisseld. Binnen dit systeem is de garantie van een constante kwaliteit van de EUR-pallet van groot belang. De productie van nieuwe pallets, het sorteren en repareren van gebruikte pallets zijn gebonden aan regels. Het monitoren van de kwaliteit van de pallets en van het productie- en reparatieproces gebeurt door de nationale spoorwegen van de bij UIC aangesloten landen.

Dit systeem blijkt succesvol en de pallet verspreidt zich over heel Europa. Op verzoek van belanghebbenden is in 1991 de European Pallet Association, kortweg EPAL, opgericht. UIC heeft aan EPAL de bevoegdheid verleend om haar rol in kwaliteitsbevordering over te nemen. De feitelijke controles worden vaak uitbesteed aan onafhankelijke audit-instellingen.

Doel van EPAL

EPAL is een non-profit-organisatie en heeft als doelstelling om, met zo min mogelijk middelen, binnen Europa een poolsysteem (Europese Pallet Pool) te creëren, waarin de kwaliteit en kenmerken van de ruilpallets constant is en deze pallets herkenbaar zijn door middel van het merkteken EPAL. Tevens richt EPAL zich op het tegengaan van vervalsing van deze pallets.

Licentie verplicht

Om te garanderen dat de roulerende pallets kwalitatief hoogwaardig zijn, mag het merkteken EPAL niet zomaar op een pallet worden aangebracht. Een producent of reparateur mag deze beschermde tekens slechts aanbrengen, en daarmee een EPAL-pallet produceren of repareren, als er door EPAL aan dat bedrijf een licentie is verleend. Om deze licentie te verkrijgen moeten bedrijven aantonen dat door hen geproduceerde of gerepareerde pallets aan de normen van EPAL voldoen. Daarnaast worden zij met regelmaat door de onafhankelijke controle-instanties aan een controle onderworpen. Labor Pallet BV beschikt over deze wettelijk vereiste licentie.

EPAL breidt uit

Inmiddels hebben al een groot aantal Europese landen zich bij EPAL aangesloten, Nederland is een van de jongste leden. In elk land wordt een Nationaal Comité opgericht, dat de belangen van producenten, reparateurs, handelaren, gebruikers en andere belanghebbenden in het betreffende land behartigt.

c_294_220_16777215_00_images_epal_euro_pallets_labor_1.jpg c_224_220_16777215_00_images_epal_euro_pallets_labor_2.jpg c_162_220_16777215_00_images_epal_euro_pallets_licentie_labor.jpg